Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie

osoba, narození
Ševeček Ludvík, 25. 1. 1944