Vladislav Mirvald (Česká kresba 5)

termín: 1996/05/02 - 1996/06/16
instituce: Galerie umění Karlovy Vary
typ výstavy: autorská