Wystawa sztuki Czeskosłowackiej

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej