Wystawa sztuki Czechosłowackiej

termín: 1927/11/27 - 1927/12/12
instituce: Kraków
typ výstavy: kolektivní