Antonín Smažil: Krajina vítězných bojů

termín: 1972/07
instituce: Muzeum husitského revolučního hnutí
typ výstavy: autorská