Jan Rapin: Obrazy

instituce, obec, adresa
Kulturní dům Dopravních podniků hl. m. Prahy, Praha, _