Krajina duše: České výtvarné umenie na prelome 19. a 20. storočia

termín: 1996/02/22 - 1996/04/14
instituce: Galéria Júliusa Jakobyho
typ výstavy: kolektivní