Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

instituce, obec, adresa
Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc), nám. Republiky 2
Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc), Wurmova 13