Výstava podobizen: Práce členů Mánesa za padesát let

termín: 1939/03/09 - 1939/04/16
instituce: Mánes
typ výstavy: kolektivní