České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)

termín: 2014/04/25 - 2014/08/31
instituce: Galerie výtvarného umění v Náchodě
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
_
zámecká jízdárna
Galerie výtvarného umění v Náchodě představí vůbec poprvé v reprezentativním výběru svůj fond českého umění, jehož jádrem je sbírka Městské obrazárny v Náchodě, založené již 6. 7. 1934 Vlastivědnou společností města Náchoda. Vystavena bude kolekce obrazů 19. až 1. poloviny 20. století. Představí výběr z původního fondu Městské obrazárny a přirozeně i pozdější akvizice již samostatné galerie výtvarného umění.
Poslední výstava vlastní obrazové sbírky českého malířství, ovšem ve velmi omezeném výběru, se v galerii uskutečnila roku 1984. Od roku 2000 kontinuálně probíhá náročné restaurování zásadní části malířského fondu, který je až dnes fyzicky připraven k vystavování. Obrazová sbírka náchodské galerie, založené v roce 1966 jako okresní, není schopna ani v základních rysech dokumentovat vývoj českého malířství sledovaného období. Od roku 1967 totiž vždy doplácela na specializaci galerie na ruské malířství 19. a první poloviny 20. století. Ruská sbírka v každém historickém období a za každého vedení rostla na úkor české. Z ekonomických i jiných důvodů nebyl fond českého umění systematicky a potřebným způsobem doplňován díly stěžejních osobností 20. století. Ovšem i tak sbírka obsahuje řadu děl umělců slavných či známých, i umělců nestojících dnes v popředí zájmu a obdivu.

Výstava představí sbírku českého umění ve třech organizovaných tématicko-žánrových okruzích: Krajina a město, Žena, Zátiší. V nich budou zastoupena nejkvalitnější díla sbírky v časovém rozpětí od vybraných děl 19. století přes malby klasiků české moderny až k malířské tvorbě solitérních osobností do počátku 50. let 20. století. Česká sbírka bude v tomto rozsahu a úplnosti přestavena vůbec poprvé v historii a řada dosud nevystavených děl bude pro diváky překvapením.
(www.gvun.cz)