Celoslovenská výstava malby, grafiky a plastiky

instituce, obec, adresa
Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava), _