Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození)
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary