Výtvarníci Litoměřicka

termín: 1965
instituce: Galerie výtvarného umění
typ výstavy: kolektivní