Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění

termín: 1978/05/29
instituce: Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě
typ výstavy: kolektivní