Klub 89 píšící - malující

osoba, narození
Hanka Zdeněk, 20. 1. 1956
Horníček Miroslav, 10. 11. 1918
Hurník Ilja, 25. 11. 1922
Neff Ondřej, 26. 6. 1945
Suchý Jiří, 1. 10. 1931
Švandrlík Miloslav, 10. 8. 1932