Žena ve výtvarném umění

termín: 1978/03
instituce: Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
ze sbírek galerie