Chromý Zámečník

termín: 2013/09/19 - 2013/09/21
instituce: Negrelliho viadukt (Karlínský viadukt)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
V rámci projektu oživení karlínského viaduktu „Trať galerií“ zastupuje Galerii NTK dvojice současných tvůrců mladší střední generace. Oba umělci připravili pro výstavu site-specific projekty.

Mario Chromý (*1974) je slovenský intermediální umělec žijící v Praze, absolvent AVU, držitel nejprestižnějšího ocenění pro mladé slovenské tvůrce - Ceny Oskára Čepana za rok 2003. Věnuje se sochařství, malbě, videoartu, ale také hudební činnosti v rámci projektu Asio. Mario Chromý ve své instalaci pro Trať galerií důsledně naplnil svůj aktuální umělecký program – práci s odpadem a téma recyklace. Stejně jako většina děl Maria Chromého, také instalace šestimetrového koberce (mandaly) z reklamních letáků, vyjadřuje jasný společensko-kritický postoj spojený s Chromého typickým ironickým úšklebkem.

Stanislav Zámečník (*1969) absolvoval pražskou UMPRUM v ateliéru veškerého sochařství a jeho doménou jsou především objekty, nacházející se zpravidla na pomezí skulptury a designového výrobku, jsou často mechanické - pohybují se, svítí. Zámečník většinou využívá drobných významových posunů a jeho instalace tak často obsahují až surreálný prvek absurdity, nečekaného setkání. Pro výstavu v Negrelliho viaduktu připravil spektakulární instalaci bezmála pětimetrové vrtule používané běžně k pohonu větrné elektrárny. Motorem poháněná (pomalu se otáčející) vrtule je upevněna na vztyčených dřevěných trámech, které pod obloukem viaduktu vytvářejí další, archetypální klenbu. Hřídel vrtule je přesně v ose oblouku, takže její listy kopírují tvar architektury mostu.

Poznámka: Název výstavy Chromý zámečník není jen rádobyvtipnou zkratkou příjmení obou autorů. Stejně jako etolog Richard Dawkins připodobňuje přírodní výběr ke „slepému hodináři“, lze „chromého zámečníka“ chápat jako metaforické označení situace současného člověka ve vztahu k životnímu prostředí.
http://www.techlib.cz/cs/2647-chromy-zamecnik/