Willy Horný

osoba, narození
Horný Willy, 28. 7. 1933