Karel Hruška: Kresby a grafika

osoba, narození
Hruška Karel, 19. 3. 1930