Maličkosti Kamila Lhotáka

termín: 1995/06/11 - 1995/06/23
instituce: Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží
typ výstavy: autorská

poznámka:
Rok z rozhodujícího termínu zjištěn z http://hn.ihned.cz/c1-861466-