Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století

termín: 2013/09/25 - 2014/01/05
instituce: Clam-Gallasův palác
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Mezi 250 exponáty dominují sádrové, bronzové i dřevěné skicy, návrhy a modely z dílny největších mistrů českého sochařství 19. a počátku 20. století - bratří Maxů, J. V. Myslbeka, B. Schnircha, S. Suchardy, F. Bílka, L. Šalouna, B. Kafky a dalších, které dokumentují genezi monumentálního pomníku pro veřejný prostor v Čechách od poloviny 19. století. Úzkou vazbu této speciální výtvarné disciplíny na dobové společenské a politické dění dokládají též četné archivní materiály - kresby, fotografie, unikátní dobové dokumenty. (http://www.ngprague.cz)

pracovně připojeni jen někteří sochaři