Z deníků Kamila Lhotáka

osoba, narození
Červinka Josef, 16. 6. 1915
Štika Karel, 27. 1. 1898