Z deníků Kamila Lhotáka

osoba, narození
Lhoták Kamil, 25. 7. 1912