Tomislav Laux: Obrazy, plastiky & Zdeněk Chmelař: Plastiky, reliéfy, kresby

instituce, obec, adresa
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice), zámek, P.O.BOX 80