Bienále dřevorytů v Bánské Bystrici

instituce, obec, adresa
Svaz českých výtvarných umělců, Praha, Gottwaldovo nábřeží 250