Chlévská lyrika - fotografie Jindřicha Štreita a výběr fotografií z fotoarchivu NZM Praha

osoba, narození
Chovanec František,
Volf Zdeněk, 30. 6. 1957