Tableau členů Maffie

termín: 1920/03
instituce: Topičův salon (1918-1936)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Ve výkladu, sestavené ze změnšených portrétů, obsažených v umělecké kožené kasetě, kterou z vlastních portrétů provedlo a p. presidentu T. G. Masarykovi k jeho 70. narozeninám věnovalo atelier pro uměleckou fotografii Drtikol a spol. v Praze, tableau obsahuje 73 podobizen členů Maffie, kteří v létech 1914-1918 uvnitř hranic naší bývalé “širší vlasti” dávali svá hrdla pro českou věc v sázku.