Alternativy české a slovenské tapiserie

osoba, narození
Kybalová Hartmannová Ludmila, 9. 6. 1929
Moudrý Karel,