Christian Steiner, Mark Ther: Maria Callas

termín: 2005/02/27 - 2005/06/26
instituce: Centrum pro současné umění Futura
typ výstavy: kolektivní

poznámka:


FUTURA je potěšena, že může představit sérii unikátních fotografií jednoho z nejrenomovanějších fotografů známých osobností, Christiana Steinera. Známými se staly především jeho fotografie operních zpěváků, zvláště pak série portrétů operní hvězdy Marie Callas, kterou nafotil na začátku 70 let.

Avšak na jeho výstavě ve FUTUŘE bude prezentována jiná unikátní série portrétů této obdivuhodné divy, kterou vytvořil v roce 2001 a která ještě nikdy prezentována nebyla. Sama Maria Callas totiž do této doby nedala svolení k jejich vystavení, neboť preferuje klasické fotografie před těmi současnými. Umělci Marku Therovi, který se už delší dobu M. Callas zabývá, se přes spoustu námahy podařilo navázat s ní kontakt. Tato světoznámá dáma, která má přes svůj věk už i své určité vrtochy, dala nakonec své svolení vystavit pár kousků z této "tajné" Steinerovy kolekce v Praze. Ačkoli M. Callas nikdy v Praze nebyla, je možné, že někdy v budoucnu, jak se zmínil Mark Ther, tato nepopsatelná operní diva navštívý toto naše město a možná se můžeme těšit i na maličkou ukázečku z jejího umění, a to přesto, že už po mnoho let nevystupuje. Mark Ther k tomu říká: "Pokusím se proto udělat, co je v mých silách, ale nemohu nic slíbit. Opravdu to nezáleží na mně." Teď díky FUTUŘE a umělci Marku Therovi, se konečně budeme moci podívat trochu do soukromí této nezapomenutelné osobnosti, jakou je Maria Callas.

(http://www.futuraproject.cz)