Jan Bigas: Kdesi mezi lesy

instituce, obec, adresa
Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13