Pocta Rodinovi. Rodin a čeští následovníci

instituce, obec, adresa
Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13