Fotografie ve vědě a technice

termín: 1979/01/09 - 1979/01/28
instituce: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
typ výstavy: kolektivní