Foto ´74

osoba, narození
Krejčí Milan, 15. 8. 1921