České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

termín: 1975/05 - 1975/08
instituce: Moravská galerie v Brně
typ výstavy: kolektivní