Osmosis

termín: 1990/07/17 - 1990/08/18
instituce: Garry Anderson Gallery
typ výstavy: kolektivní