Marie Molová: Pohyb

termín: 2010/11/01 - 2010/11/26
instituce: Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot
typ výstavy: autorská