Přírůstky Oblastní galerie v Liberci z let 1975-1985

termín: 1985/03/07 - 1985/04/21
instituce: Oblastní galerie Liberec
typ výstavy: kolektivní