Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií

instituce, obec, adresa
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice), zámek, P.O.BOX 80
České muzeum výtvarných umění, Praha, Husova 19-21
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny), Pivovarská 29-34
Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy), zámek Klenová
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice), Očkova 5
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové), Velké náměstí 139-140
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary), Goethova stezka 6
Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod), Havlíčkovo náměstí 18
Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín), Úprkova 2
Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Poděbradova 1291/12
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město), Husova 18, Pražákův palác
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec), _
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava), Komenského 10
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice), Michalská 7
Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín), Dům umění, nám. T.G.Masaryka 2570
Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod), Smiříckých 272, zámecká jízdárna
Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice), Dům U Jonáše, Perštýnské náměstí 50
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pražská 13