International Exhibition of Paintings

termín: 1924/04/24 - 1924/06/15
instituce: Carnegie Mellon Art Gallery
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Carnegie Institute
Připojeni jen čeští výtvarníci
Celkem 400 malbe, Československo zastopueno 11 díly. Vincenc Beneš obdržel za obraz "Z Turnovska" čestné uznání.