Konečně spolu: Workshop

instituce, obec, adresa
Altán Klamovka, Praha, Podbělohorská 3
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Pasteurova 9