Konečně spolu: Workshop

termín: 2011/04/01 - 2011/04/01
instituce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu
typ výstavy: kolektivní