Miloš Jiránek Bílá studie 1910. Majetek Oblastní galerie v Liberci

Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu

typ výstavy: autorská
místo konání: Galerie moderního umění
termín: 2012/06/28 - 2012/09/16
doba konání (katalog): 2012
doba konání (pozvánka): 2012/06/28 - 2012/09/16
poznámka:

poznámka:
--

Výstava malíře, literáta, kritika, redaktora a organizátora výtvarného života Miloše Jiránka (1875–1911) vychází z dlouhodobější badatelské práce, zahrnující studium všech dostupných umělcových děl ve státních a soukromých sbírkách a detailní průzkum velkého množství textových pramenů.

Přehlídka se zaměří především na Jiránkovo malířské dílo, jehož důležité polohy ukáže. Její titul odráží nesmírnou vážnost a nasazení, které tvůrce moderní malbě věnoval. Výběr obrazů, kreseb a grafiky bude obsahovat cca 60 věcí, což je kolem desetiny všech v současnosti dostupných umělcových děl.

Prostřednictvím textů a publikací přehlídka poukáže i na Jiránkovy literární, kritické a redaktorské aktivity, aby umělcova osobnost vystoupila co nejúplněji a aby bylo patrné, jak důležitou polohu modernismu Jiránkovo usilování představovalo. Projekt, který v rámci cyklu Počátky moderny naváže na velkorysou přehlídku tvorby Antonína Slavíčka a výstavu František Kaván / hvězda Mařákovy školy v roudnické galerii, bude realizována ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu. Autorem koncepce je Tomáš Winter z Ústavu dějin umění AV ČR.

zdroj: http://www.galerieroudnice.cz/milo%C5%A1-jir%C3%A1nek-1875-1911-z%C3%A1pas-o-modern%C3%AD-malbu.html

Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu

Miloš Jiránek Bílá studie 1910. Majetek Oblastní galerie v Liberci
 

Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu

osoba   narození
Jiránek Miloš   19. 11. 1875    

Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu

instituce, obec, adresa
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice), Očkova 5

Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu

osoba   narození
Winter Tomáš   16. 8. 1974    

Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu

osoba   narození
Winter Tomáš   16. 8. 1974    

Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu 1875-1911
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu / The Struggle over Modern Painting 1875-1911
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Konečně Miloš Jiránek
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu