Michal Cimala: Explosive - Made in Trafačka 2012

termín: 2012/06/01 - 2012/06/27
instituce: Trafačka (Trafo Galerie)
typ výstavy: autorská