Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni

instituce, obec, adresa
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice), zámek, P.O.BOX 80
Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu, Plzeň (Plzeň-město), Univerzitní 2762/22