Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni

osoba, narození
Růžička Milouš, 24. 11. 1947