Christchurch Art Festival

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1978   Christchurch Art Festival International of Drawings (Robert McDougall Art Gallery)