Vladimír Gažovič: Drámy, vášně a zápasy

termín: 1985/09
instituce: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)
typ výstavy: autorská