Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část

instituce, obec, adresa
Národní galerie v Praze, Praha, _