Česká výtvarná moderna (ze sbírky Kooperativy, a.s.)

instituce, obec, adresa
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _