Súčasná česká grafika

termín: 1983807/28 -
instituce: Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad)
typ výstavy: kolektivní